Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

 • Tác giả: Lục Nguyệt
 • 5.00 star(s) 2 Votes
 • Tác giả: Bản Lật Tử
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh
 • Tác giả: Cá Nhỏ
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Mục Đan Phong
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tây Trì Mi
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Top Bottom