• Donate - góp phần hỗ trợ duy trì và phát triển VietWriter <3 Momo/ZaloPay : 0968358699

Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Advertisement
Advertisement

Lịch Sử - Quân Sự

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật. Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.
Chủ đề
70
Bài viết
40.5K
Chủ đề
70
Bài viết
40.5K

Top Bottom